Double-click to edit
Tap to edit
Banner3.jpg

AN PRÓISEAS | THE PROCESS

Cén chaoi a n-oibríonn an próiseas seo agus tú ag obair le Gnó Mhaigh Eo?

How does the process work when getting involved with Gnó Mhaigh Eo?

 • Déan Teagmháil

  Get in Touch

  Cuir glaoch orainn chun an t-aistriúchán a phlé.

  Get in touch with us to discuss the translation.

 • Seol Chugainn é

  Send it to us

  Seol ar aghaigh chugainn é agus tosóidh muid ag obair air.

  Send it on to us and we'll get to work.

 • Dearadh & Profáil

  Design & Proof

  Is féidir an dearadh a phlé linn nó leis an dearthóir agus déanfaimid an profa.

  You can discuss the design with us or a designer and we'll do the proofing.

 • Priontáil | Print

  Nuair atá an profa déanta, is féidir é a phriontáil!

  Once a proof is done, you can go to print!

SAMPLAÍ DEN OBAIR A DHÉANANN MUID | EXAMPLES OF OUR WORK

 

GNO-3Towns-v1.png