Double-click to edit
Tap to edit

Brandáil Branding

Brandáil - banner2.jpg

The Irish language is a ready-made differentiator, which if deployed with skill and judgement can assist in the face of competition which is increasingly global competition. 

The fact is that the Irish language is unique. No-one else has it! It has a brand value in and of itself.

Tom Trainor, Chief Executive, The Marketing Institute

 

Is í an bhrandáil ceann de na gnéithe is tábhachtaí a bhaineann le gnólacht ar bith, beag nó mór. Is é an branda an gealltanas a thugann tú don chustaiméir. Cuireann sé in iúl dóibh cad ar féidir leo bheith ag súil leis ó do chuid táirgí nó seirbhísí, agus tugann sé deis duit seasamh amach ó iomaitheoirí eile sa mhargadh.

 

Baineann an-chuid gnólachtaí ar fud an chontae úsáid as an nGaeilge ina gcuid brandála. Cuireann sé go mór le cumhacht an bhranda agus tugann sé le fios gur táirge nó seirbhís Éireannach atá ar fáil.

 

 

Branding is one of the most important aspects of any business, large or small. Your brand is your promise to your customer. It tells them what they can expect from your products and services, and it differentiates your offering from your competitors.

 

Many businesses across the county use Irish in their branding. It adds to the power of the brand and makes it clear that the product or service is Irish.

 

 

Déan teagmháil linn ag gno@gnomhaigheo.ie nó cuir glaoch orainn 094 90 10140

Get in touch at gno@gnomhaigheo.ie or give us a call on 094 90 10140

Tá Gnó Mhaigh Eo ar fáil más maith leat cruinniú a shocrú linn. Is féidir cibé tionscadal atá idir lámha agat a phlé agus comhairle a fháil más gá.
Gnó Mhaigh Eo is available if you would like to organise a meeting with us. We can discuss any projects you may have and we can also offer advice if needed.
GNO-3Towns-v1.png