Double-click to edit
Tap to edit

The fact is that the Irish language is unique. No-one else has it! It has a brand value in and of itself.

- Tom Trainor, The Marketing Institute -

COMHAIRLE GHNÓ | BUSINESS ADVICE 

TAITHÍ & SAINEOLAS | EXPERIENCE & KNOWLEDGE

Oibríonn Gnó Mhaigh Eo le gnólachtaí éagsúla agus tá neart taithí ag an bhfoireann. Más maith leat gné faoi leith bainteach le do ghnó a phlé linn, beidh muid lán-sásta comhairle a thabhairt duit más féidir.

Gnó Mhaigh Eo works with many different businesses and our team has a lot of experience. If you would like to discuss a particular part of your business with us, we will help in any way possible. 

  • Taithí san Earnáil Mhiondíola | Experience in the Retail Sector
  • Saineolas Dearadh | Expertise in Design
  • Tacaíocht Airgid | Financial Support
  • Comhairle Ghinearálta | General Advice
Déan Teagmháil Get In Touch
GNO-3Towns-v1.png