Íomhá-Folúntas-Oifigeach Forbartha.png

 

CÉARD A DHÉANANN MUID | WHAT WE DO

Is eagraíocht é Gnó Mhaigh Eo a thugann tacaíocht don lucht gnó i Maigh Eo agus a spreagann iad chun an Ghaeilge

a úsáid mar acmhainn eacnamaíochta atá idir luachmhar agus bhrabúsach.

Gnó Mhaigh Eo is an organisation supporting and encouraging businesses in Mayo

to utilize the Irish language as a valuable and profitable resource.

 

Aistriúchán

Translation

 

Comhairle Gnó

Business Advice

 

 

Brandáil Ghaeilge

Irish Branding

 

Maoiniú

Funding

 

 

LOGO - Apply now.jpg


 

GRADAIM GHNÓ | BUSINESS AWARDS 

Reáchtálann Gnó Mhaigh Eo Gradaim Ghnó bhliantúla. Tugann na gradaim aitheantas do ghnólachtaí a bhfuil sár-iarrachtaí déanta acu chun an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcuid gnó.

Gnó Mhaigh Eo runs an annual Awards Scheme. These awards recognise the businesses who have made great efforts to promote Irish in their business. 

Seo iad buaiteoirí na ngradam in 2018 | These are winners of the 2018 awards:

 • Comharthaíocht | Signage - Ballinrobe Dental, Baile an Róba
 • Seirbhís Ghnó | Irish Language Service - Castle Bookshop, Caisleán an Bharraigh
 • Ábhair Ghnó | Business Materials - Saileen Drumm, Baile Uí Fhiacháin
 • Brandáil | Branding - An Port Mór, Cathair na Mart
Tuilleadh Eolais More Information

 

Íomhá Baile 2.jpg

SCÉIMEANNA MAOINITHE | FUNDING SCHEMES

Cuireann Gnó Mhaigh Eo fáilte roimh fhiosrúcháin ón lucht gnó agus ó eagraíochtaí a bhfuil suim acu leas a bhaint as an nGaeilge agus iad i mbun gnó.Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil don lucht gnó a bhfuil suim acu in ábhar gnó dhátheangach a úsáid, ina áirítear:

Gnó Mhaigh Eo welcomes enquiries from businesses and organisations with an interest in using Irish to their business advantage.This scheme supports businesses who are interested in using bilingual business materials, which includes:

 • Brandáil | Branding
 • Comharthaíocht | Signage
 • Láithreáin Ghréasáin | Websites
 • Stáiseanóireacht | Stationery
 • Cártaí Gnó | Business Cards
 • Bileoga Eolais | Information Leaflets
 • Bróisiúir | Brochures

 

Tuilleadh Eolais More Info

DÉANTA I MAIGH EO

Is tionscnamh brandála agus cur chun cinn é Déanta i Maigh Eo atá forbartha ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide i gContae Mhaigh Eo a bhaineann úsáid as an nGaeilge ar na táirgí nó ina gcuid brandála.

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SMEs and local enterprises in Co. Mayo who use the Irish Language in the branding and naming of their products.


Tuilleadh Eolais More Information
Déanta i ME.jpg
 

GAEILGE GAN EAGLA | IRISH WITHOUT FEAR

Déanann muid gach iarracht deis a thabhairt do dhaoine Gaeilge a fhoghlaim ar bhonn taitneamhach agus nádúrtha. Tá roinnt ceachta curtha le chéile againn agus is féidir iad a íoslódáil agus úsáid a bhaint astu. Bíonn alt nua ar fáil sa Connaught Telegraph gach seachtain chomh maith. 

We do our best to give people an opportunity to learn Irish in an enjoyable and natural way. We have put together a number of lessons that can be downloaded and used at you leisure. We also have a weekly lesson in conjunction with the Connaught Telegraph.


Tuilleadh Eolais More Information

General Lógó.jpg
Próifíl Ghnó 2.jpg

PRÓIFÍL GHNÓ | BUSINESS PROFILE

Gach mí scríobhann Gnó Mhaigh Eo alt in The Mayo News ar cheann de na gnólachtaí a oibríonn linn. Is féidir an nasc seo a leanúint chun an t-alt a íoslódáil agus a léamh.

Every month Gnó Mhaigh Eo writes an article in The Mayo News focusing on one of the many businesses working with us. Follow the link to download and read some of the articles.


Tuilleadh Eolais More Information

CÉARD A DEIR DAOINE FÚINN | WHAT PEOPLE ARE SAYING 

Bímid ag obair go leanúnach leis an lucht gnó. Seo thíos roinnt samplaí den mhéid a bhí le rá le cuid acu fúinn.

We work on a continual basis with the business community. See below some examples of what some of them had to say about us.

 

 

Having worked in conjunction with Freda and Daithi in Gnó Mhaigh Eo for the past number of years, I would have absolutely no hesitation in recommending their services to anyone that walks through our doors. Their passion for and endeavour in promoting the Irish language and culture is now becoming legendary, and their application in helping local business to promote themselves through the language is first class.

Orla Cunningham.jpg Orla Cunningham
All in Design & Print

For me working by myself Gnó Maigh Eo have been invaluable. A friendly voice at the other end of the phone or a smiling face when I get a chance to call into the office.  Gnó Maigh Eo have nurtured my interest in the Irish language, and I have grown with confidence in both the spoken and written apsects.  I often read that business needs a USP. The Irish language may not be your main USP but with the help of Freda and Daithí you can embrace your Irish USP.

Eilis Keane.jpg Eilis Keane
A Stóirín Children's Clothing

 

MAOINIÚ | FUNDING

Faigheann Gnó Mhaigh Eo maoiniú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

trí Scéim Tacaíochta Gaeilge ó Fháltais an Chrannchuir Náisiúnta, agus ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Gnó Mhaigh Eo receives funding from the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

through a Language Support Scheme funded by The National Lottery, and from Mayo County Council.