logo6.png

 

Céard a Dhéanaimid | What We Do

Is eagraíocht é Gnó Mhaigh Eo a thugann tacaíocht don lucht gnó i Maigh Eo agus a spreagann iad chun an Ghaeilge

a úsáid mar acmhainn eacnamaíochta atá idir luachmhar agus bhrabúsach.

Gnó Mhaigh Eo is an organisation supporting and encouraging businesses in Mayo

to utilize the Irish language as a valuable and profitable resource.

 

Aistriúchán

Translation

 

Comhairle Gnó

Business Advice

 

 

Brandáil Ghaeilge

Irish Branding

 

Maoiniú

Funding

 

 

CÉARD A DEIR DAOINE EILE FÚINN WHAT PEOPLE ARE SAYING 

Bímid ag obair go leanúnach leis an lucht gnó. Seo thíos roinnt samplaí den mhéid a bhí le rá le cuid acu fúinn.

We work on a continual basis with the business community. See below some examples of what some of them had to say about us.

 

 

Having worked in conjunction with Freda and Daithi in Gnó Mhaigh Eo for the past number of years, I would have absolutely no hesitation in recommending their services to anyone that walks through our doors. Their passion for and endeavour in promoting the Irish language and culture is now becoming legendary, and their application in helping local business to promote themselves through the language is first class.

Orla Cunningham.jpg Orla Cunningham
All in Design & Print

For me working by myself Gnó Maigh Eo have been invaluable. A friendly voice at the other end of the phone or a smiling face when I get a chance to call into the office.  Gnó Maigh Eo have nurtured my interest in the Irish language, and I have grown with confidence in both the spoken and written apsects.  I often read that business needs a USP. The Irish language may not be your main USP but with the help of Freda and Daithí you can embrace your Irish USP.

Eilis Keane.jpg Eilis Keane
A Stóirín Children's Clothing

 

LOGO - Apply now.jpg


 

Gradaim Ghnó | Business Awards

Tugann na gradaim seo aitheantas do fhiontair i Maigh Eo a bhfuil an Ghaeilge in úsáid acu ar bhonn rialta. 

These awards recognise businesses in Mayo who use the Irish language on an ongoing basis.

Seo hiad catagóirí na ngradam | These are the award categories:

  • Comharthaíocht | Signage
  • Seirbhís Ghnó | Irish Language Service
  • Ábhair Ghnó | Business Materials
  • Brandáil | Branding
Tuilleadh Eolais More Info

OSCAIL AN DORAS

Scéim shamhlaíoch í Oscail an Doras a thugann deis duit do chuid Gaeilge a úsáid go laethúil.

Oscail an Doras is an imaginative new initiative that gives you the opportunity to use your Irish on a daily basis. 

 
Oscail an Doras - Íomhá 2.jpg

Operation Gaeilge

Tionscadal úrnua i gcomhar le clár Tommy Marren ar raidió Mid West, inar ghlac aon duine dhéag leis an dúshlán feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

A new initiative in association with the Tommy Marren show on Mid West Radio, in which 11 individuals from around the county took on the challenge of improving their Gaeilge.


Déan Teagmháil Get In Touch
Operation Gaeilge.jpg

Maoiniú | Funding

Faigheann Gnó Mhaigh Eo maoiniú ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta trí Scéim Tacaíochta Gaeilge ó Fháltais an Chrannchuir Náisiúnta.

Gnó Mhaigh Eo receives funding from the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs through a Language Support Scheme funded by The National Lottery.