• Freda
 • Foilsithe Meith. 10, 2015

Ar mhaith leat obair linn?? | Ar mhaith leat obair linn??

Gnó Mhaigh Eo

Folúntas: Oifigeach Forbartha

Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine cruthaitheach, réamhghníomhach agus cumasach chun réimse tionscadal a fhorbairt agus a chur i gcrích a spreagfadh gnólachtaí agus an pobal i gcoitinne an Ghaeilge a úsáid mar chuid dá saol laethúil.  Dá bhrí sin, beifear ag súil go mbeidh an té a cheapfar cumasach agus muiníneach, agus go mbeidh sé/sí in ann a léiriú go bhfuil bua na cumarsáide aige/aici agus gur féidir leis/léi obair go héifeachtach le daoine eile.


Bheadh na tréithe a leanas ag sár-iarrthóir ar an bpost:

 • Scil sa chumarsáid agus in ann obair go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann araon;
 • Eolas, tuiscint agus spéis i gcúrsaí Gaeilge;
 • Cumasach in éascú grúpaí;
 • Scileanna agus taithí i mbainistiú imeachtaí.


Buncháilíochtaí

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus taithí chuí i bhforbairt pobail, margaíocht, gnó nó réimse ábhartha eile;
 • Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa;
 • Sárscileanna riaracháin, ríomhaireachta agus tuiscint ar chúrsaí teanga agus gnó.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis an bpost, mar aon le foirm iarratais ceangailte thíos.


Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe le CV ar r-phost chuig gnomhaigheo@gmail.com

roimh 5pm, an 30 Meitheamh 2015.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gnó Mhaigh Eo.


Gnó Mhaigh Eo

Folúntas: Oifigeach Forbartha

Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine cruthaitheach, réamhghníomhach agus cumasach chun réimse tionscadal a fhorbairt agus a chur i gcrích a spreagfadh gnólachtaí agus an pobal i gcoitinne an Ghaeilge a úsáid mar chuid dá saol laethúil.  Dá bhrí sin, beifear ag súil go mbeidh an té a cheapfar cumasach agus muiníneach, agus go mbeidh sé/sí in ann a léiriú go bhfuil bua na cumarsáide aige/aici agus gur féidir leis/léi obair go héifeachtach le daoine eile.


Bheadh na tréithe a leanas ag sár-iarrthóir ar an bpost:

 • Scil sa chumarsáid agus in ann obair go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann araon;
 • Eolas, tuiscint agus spéis i gcúrsaí Gaeilge;
 • Cumasach in éascú grúpaí;
 • Scileanna agus taithí i mbainistiú imeachtaí.


Buncháilíochtaí

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus taithí chuí i bhforbairt pobail, margaíocht, gnó nó réimse ábhartha eile;
 • Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa;
 • Sárscileanna riaracháin, ríomhaireachta agus tuiscint ar chúrsaí teanga agus gnó.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis an bpost, mar aon le foirm iarratais ceangailte thíos.


Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe le CV ar r-phost chuig gnomhaigheo@gmail.com

roimh 5pm, an 30 Meitheamh 2015.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gnó Mhaigh Eo.