• Gnó Mhaigh Eo
  • Foilsithe Noll. 22, 2015

Oifig Nua Ghnó Mhaigh Eo oscailte

Oifig Nua Ghnó Mhaigh Eo oscailte go hoifigiúil ag an Taoiseach

Rinne an Taoiseach, Enda Kenny TD, oifig nua Ghnó Mhaigh Eo a oscailt go hoifigiúil, Dé Luain, an 14 Nollaig.

Bhí slua breá i láthair don ócáid, ina measc bhí Cathaoirleach agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus líon maith de na comhairleoirí. D'fhreastail go leor de lucht gnó an bhaile agus bhí grúpa mór de chuid Cheardaíocht Mhaigh Eo ann chun a gcuid tacaíochta a léiriú. Le tús a chur leis an tráthnóna, tugadh cuireadh don Athair Micheál Mac Gréil chun an oifig nua a bheannú, agus rinne sé amhlaidh le paidir speisialta: ‘Go mbeannaí Dia an oifig nua seo, óna bun go dtí a barr; Go mbeannaí  sé gach fordoras, gach cloch is gach clár’.

Labhair Oifigeach Forbartha Ghnó Mhaigh Eo, Daithí Ó Gallachóir, maidir le cuid de na tionscadail atá beartaithe don bhliain nua, lena n-áirítear tionscnamh dar teideal 'Oscail an Doras', scéim ar cuireadh tús léi i mbliana i gClár Chlainne Mhuiris, agus a gcuirfear i bhfeidhm i gCaisleán an Bharraigh in 2016. Tabharfaidh an tionscadal seo deis do dhaoine a gcuid Gaeilge a úsáid le cainteoirí Gaeilge atá ag obair i ngnólachtaí éagsúla timpeall an bhaile.

Labhair an Comhairleoir Tereasa Maguire thar ceann Bhord Stiúrtha Ghnó Mhaigh Eo, agus rinne sí tagairt don seanfhocal ‘Tír gan teanga, tír gan anam’ - ag léiriú tábhacht na hoibre atá idir lámha ag an eagraíocht seo chun an Ghaeilge a chur chun cinn san earnáil ghnó i Maigh Eo.

Thug an Dr Aodhán Mac Cormaic ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta léargas ar an taighde a rinneadh i nGaillimh maidir le luach na Gaeilge do gheilleagar chathair na Gaillimhe. Léirigh an taighde sin gur fiú breis agus €136 milliún don chontae agus nach raibh aon fáth nach mbeadh leas ag an nGaeilge sa chontae seo, ina bhfuil ceantair Ghaeltachta freisin. Luaigh sé an plean atá ag an Roinn chun Bailte Seirbhíse Gaeltachta a fhorbairt agus go bhfuil na bailte Caisleán an Bharraigh, Baile an Róba agus Béal an Mhuirthead aitheanta mar bhailte féideartha sa chontae. 

Thug an Taoiseach óráid i nGaeilge don slua agus leag sé béim ar thábhacht na Gaeilge agus ar an obair atá ar siúl ag Gnó Mhaigh Eo chun deis a fháil an Ghaeilge a úsáid i dtimpeallacht nádúrtha ar bhonn laethúil. Thagair sé freisin do na buntáistí a bhaineann le dátheangachas, agus go dtugann an Ghaeilge, agus í mar theanga oifigiúil an AE, buntáiste breise do dhaoine obair a fháil. Labhair sé maidir leis na pleananna atá ag an Rialtas chun Éirí Amach na Cásca 1916 a chomóradh agus thagair sé do ról tábhachtach na gcainteoirí Gaeilge sa chuid sin de stair na tíre.

Nuair a bhí an chuid oifigiúil thart, bhain gach duine an-sult as an mbia blasta a bhí réitithe ag RUA ar bhiachlár speisialta 'Déanta i Maigh Eo'. Bhí ceol bríomhar ó Tom Doherty agus David Doocey, agus bhí damhsa ar an sean-nós ó Liam Ó Scanláin. Bhí taispeántas an-tarraingteach de chuid de na táirgí atá 'Déanta i Maigh Eo', lena n-áirítear táirgí áille ó Cheardaíocht Mhaigh Eo. Bronnadh ciseán 'Déanta i Maigh Eo' ar an Taoiseach agus bhronn an t-ealaíontóir, Saileen Drumm as Baile Uí Fhiacháin, ceann dá píosaí ealaíne air chomh maith. Bhí na healaíontóirí Damien Moran and Pamela Gray i láthair chomh maith, agus moladh go sonrach an múrphictiúr atá cruthaithe ag an mbeirt acu chun loinnir a chur ar an bbealach isteach chun na hoifige.