Double-click to edit
Tap to edit

"IS FEARR GAEILGE BHRISTE NÁ BÉARLA CLISTE"

BROKEN IRISH IS BETTER THAN CLEVER ENGLISH

 

Seachtain 1.jpg An Aimsir The Weather 
Seachtain 2.jpg An Teach Tábhairne The pub 
Seachtain 3.jpg Caitheamh Aimsire Hobbies
Seachtain 4.jpg Siopadóireacht Shopping
Seachtain 5.jpg Bia agus DeochFood & Drink
Seachtain 6.jpg Ar an bPáirc On the Pitch
Seachtain 7.jpg Galf Golf
Seachtain 8.jpg Laethanta Saoire Holidays
Seachtain 9.jpg An Chlann The Family
Seachtain 10.jpg Obair Work
Seachtain 11.jpg Oideachas Education
Seachtain 12.jpg An Saol Sóisialta Social Life
Seachtain 13.jpg Baill Bheatha Parts of the Body 
Seachtain 14.jpg Tréithe Traits
Seachtain 15.jpg Stíl Mhaireachtála Lifestyle
Seachtain 16.jpg Na Meáin Shóisialta Social Media
Seachtain 17.jpg Ag Dul Amach Going Out
Seachtain 18.jpg Coinní Appointments
Seachtain 19.jpg Bunuimhreacha Basic Numbers
Seachtain 20.jpg Comhrá Conversation
Seachtain 21.jpg Uirlisí Ceoil Musical Instruments
Seachtain 22.jpg Ar an bhFeirm On the Farm
Seachtain 23.jpg Nollaig Christmas
Seachtain 24.jpg Sa Chistin In the Kitchen