Double-click to edit
Tap to edit

<

Gradaim Ghnó 

Business with Irish Awards

 

 

Tugann na Gradaim Ghnó le Gaeilge aitheantas do fhiontair i Maigh Eo, lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta, a bhfuil an Ghaeilge á úsáid acu ina ngnólacht, trí sheirbhís Ghaeilge a chur ar fáil, comharthaíocht Ghaeilge nó an Ghaeilge in úsáid ina gcuid brandála, ar na táirgí féin nó ar ábhair chlóite an ghnó.

 

These awards recognise enterprises in Mayo, outside the Gaeltacht regions, who have successfully incorporated the Irish language into their business through providing a service in Irish, displaying Irish signage or including the Irish Language in branding, products or printed publicity material.

Na Gradaim.jpg
 

BUAITEOIRÍ 2018 | WINNERS 2018

Cliceáil ar na naisc seo thíos chun breathnú ar fhíseáin de na buaiteoirí:

Click on the links below to see videos of the winners:

Saileen Drumm

Castle Bookshop

An Port Mór

Ballinrobe Dental

AN DUAIS | THE PRIZE

The Connaught Telegraph

Fógraíocht ar luach €1,000

Advertising worth €1,000

Midwest Radio

Fógraíocht ar luach €500 

Advertising worth €500

TG4

Fógraíocht ar luach €2,000

Advertising worth €2,000

Raidió na Gaeltachta

Ardán náisiúnta lena ngnó a chur chun cinn

A national platform to promote their business

All In Design and Print

Pacáiste sainchomhairle, dearaidh agus cló ar luach €500 

A consultancy, design & print package to the value of €500

Snap Mayo

Pacáiste sainchomhairle, dearaidh agus cló ar luach €500 

A consultancy, design & print package to the value of €500

 

Mayo Local Enterprise Office

Meantóireacht agus oiliúint

Mentoring and training

 

Ronan Halpin

Gradam saindéanta, deartha go speisialta

A custom-made award, specially designed

 

Gerry Brannigan

Plaic adhmaid shaindéanta 

A custom-made wooden plaque

 

 

Caithfidh gach iarratasóir glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha atá leagtha amach le haghaidh 2018.

All applicants must comply with the terms and conditions set out for 2018.

NA CATAGÓIRÍ | THE CATEGORIES

COMHARTHAÍOCHT

SIGNAGE

Má tá comharthaíocht dhátheangach agat, ní hamháin go seasann do ghnólacht amach i measc iomaitheoirí, ach leagann sé béim ar cé chomh Gaeleach is atá an branda. 

Having bilingual signage not only makes a business stand out from competitors, but also reinforces the Irishness of the brand.

ÁBHAIR GHNÓ

BUSINESS MATERIALS

Is é cuspóir an ghradaim seo aitheantas a thabhairt don iarracht atá déanta ag gnólachtaí agus iad ag baint leas as an nGaeilge ar a gcuid ábhar gnó. 

This award seeks to acknowledge the effort made by businesses in using the Irish language on their business materials.

 

BRANDING

BRANDÁIL 

Beidh an catagóir seo ar oscailt do ghnólachtaí nua agus iad atá ar bun le fada, a bhfuil branda Gaeilge nó taglíne Ghaeilge acu. 

This category will be open to new and existing businesses whose brand name or brand tagline is in Irish.

Seirbhís Ghaeilge

Irish Language Service

Tabharfaidh an catagóir seo aitheantas do ghnólachtaí a bhfuil seirbhísí as Gaeilge tugtha dóibh do chustaiméirí agus dóibh siúd a spreagann úsáid na Gaeilge lena gcuid custaiméirí.

This category will award the businesses who have provided services to customers as Gaeilge and encourage the use of Irish with customers.

 

 

Categories iomhá 2.jpg

BUAITEOIRÍ NA BLIANA SEO CAITE | LAST YEAR'S WINNERS

Buaiteoirí - De Búrca.jpg SARAH NÍ SHÚILLEABHÁIN  

Seirbhís Ghaeilge

Irish Language Service

 

Buaiteoirí - Oisín.jpg LINENHALL ARTS CENTRE  

Ábhair Ghnó

Business Materials

 

Buaiteoirí - Stauntons.jpg STAUNTONS PHARMACY

Comharthaíocht

Signage

 

Buaiteoirí - Suzanne.jpg GÚNA NUA 

Brandáil

Branding

 

URRAITHEOIRÍ | SPONSORS

Urraitheoirí - Con Tel.jpg
Urraitheoirí - Midwest.pub.jpg
Urraitheoirí - LEO.jpg

Urraitheoirí - All In.jpg

Urraitheoirí - TG4.jpg
Urraitheoirí - RnaG.jpg
Urraitheoirí - Snap.jpg

Urraitheoirí - An Roinn.jpg