Double-click to edit
Tap to edit

Déanta i ME.jpg

Suíomh | Location

Lonnaíonn sé an táirge i gcontae Éireannach ar leith, rud a thugann suíomh uathúil dó i meon an tomhaltóra.

 

It locates your product in a distinctive Irish county which gives it a unique position in the mind of the consumer

An Margadh | The Market

Cuireann sé leis an gceangal tírghrách agus cumhach leis an táirge sa mhargadh idirnáisiúnta.

 

It develops patriotic and nostalgic association with your product in the international market.

Neart | Strength

Neartaíonn sé staid an ghnó laistigh den mhargadh trí chomhoibriú.

 

It strengthens the position of your business within the market through collaboration.

DÉANTA I MAIGH EO

Aithníonn Gnó Mhaigh Eo an neart idirdhealaitheach a bhaineann le brandáil áite tríd an mbranda Déanta i Maigh Eo a thugann leas díreach do ghnólachtaí i Maigh Eo, go háirithe iad siúl san earnáil bhia agus cheardaíochta áit a chuireann bunús an táirge le luach agus le húdaracht i meon an tomhaltóra..

Gnó Mhaigh Eo recognises the differentiating strength of place branding through the Déanta i Maigh Eo brand which directly benefits businesses in Mayo, particularly those within the craft and artisan food sector where the origin of the product increases its value and authenticity in the mind of the consumer.


Déant Teagmháil Linn Get In Touch