Double-click to edit
Tap to edit

The fact is that the Irish language is unique. No-one else has it! It has a brand value in and of itself.

- Tom Trainor, Chief Executive, The Marketing Institute -
Íomhá Baile 2.jpg

FOIRM IARRATAIS | APPLICATION FORM

Ní mór teagmháil linn sula leanntar ar aghaidh leis an bpróiséas seo. Is féidir le Gnó Mhaigh Eo comhairle a thabhairt duit ó thaobh aistriúcháin agus dearadh de. Ní féidir le Ghnó Mhaigh Eo glacadh le hiarrtas nuair nach bhfuil an tionscadal pléite linn roimh ré.

It is essential to make contact with us before continuing with this process. We can offer advice in terms of translation and design. Gnó Mhaigh Eo cannot accept any applications unless the project has been discussed with us beforhand.

 

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo:

An application form can be downloaded here:


Íoslódáil Download

 

SCÉIMEANNA MAOINITHE | FUNDING SCHEMES

Cuireann Gnó Mhaigh Eo fáilte roimh fhiosrúcháin ón lucht gnó agus ó eagraíochtaí a bhfuil suim acu leas a bhaint as an  nGaeilge agus iad i mbun gnó.

Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil don lucht gnó a bhfuil suim acu in ábhar gnó dhátheangach a úsáid, ina áirítear:

 

Gnó Mhaigh Eo welcomes enquiries from businesses and organisations with an interest in using Irish to their business advantage.

This scheme supports businesses who are interested in using bilingual business materials, which includes:

 

 

Brandáil

Branding

 

Comharthaíocht

Signage

 

 

Láithreáin Ghréasáin

Websites

 

Bileoga Eolais

Information Leaflets

 

 

Cartaí Gnó

Business Cards

 

Stáiseanóireacht

Stationery