BAIN LEAS AS AN nGAEILGE I DO GHNÓ

USE IRISH TO YOUR ADVANTAGE IN BUSINESS

SEIRBHÍSÍ & TIONSCADAIL | SERVICES & PROJECTS

Tá Gnó Mhaigh Eo dírithe ar chur chun cinn na Gaeilge i gContae Mhaigh Eo

Gnó Mhaigh Eo is focused on promoting the Irish language in Mayo

 

 

Aistriúchán 

Translation

Cuireann Gnó Mhaigh Eo seirbhís aistriúcháin ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil suim acu Gaeilge a chur ar ábhair ghnó nó ar na meáin shóisialta. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil ionas gur féidir leis an lucht gnó teacht ar aistriúcháin atá cruinn agus éifeachtach.

Gnó Mhaigh Eo provides a translation service to businesses who have an interest in using the Irish language on business materials or social media. This service is made available in order to facilitate the business industry in obtaining accurate and effective translations.

Foghlaim Níos Mó Learn More 

Comhairle Gnó

Business Advice

Tá Gnó Mhaigh Eo ag obair leis an earnáil ghnó sa chontae le breis agus deich mbliana. Is féidir le gnólachtaí cruinniú a shocrú linn má tá tionscadal nó togra idir lámha acu. Beidh muid sásta comhairle agus tacaíocht a thabhairt d'éinne ar mian leo leas a bhaint as an taithí luachmhar sin.

Gnó Mhaigh Eo has been working with the business industry in the county for the last ten years. We encourage businesses to meet with us to discuss any upcoming projects or proposals which they are undertaking. We would be more than willing to provide advice or support, making the most of our invaluable experience.

Foghlaim Níos Mó Learn More 

Gradaim Ghnó

Business Awards

Tugann na Gradaim Ghnó le Gaeilge aitheantas do fhiontair i Maigh Eo, lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta, a bhfuil an Ghaeilge á úsáid acu ina ngnólacht, trí sheirbhís Ghaeilge a chur ar fáil, comharthaíocht Ghaeilge bheith in airde acu nó an Ghaeilge bheith in úsáid ina gcuid brandála, ar na táirgí féin nó ar ábhair chlóite an ghnó.

These awards recognise enterprises in Mayo, outside the Gaeltacht regions, who have successfully incorporated the Irish language into their business through providing a service in Irish, displaying Irish signage or including the Irish Language in branding, on products or on printed publicity material.

Foghlaim Níos Mó Learn More 

Déanta i Maigh Eo

Made in Mayo

Is tionscnamh brandála agus cur chun cinn é Déanta i Maigh Eo atá forbartha ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide i gContae Mhaigh Eo a bhaineann úsáid as an nGaeilge ar na táirgí nó ina gcuid brandála. Má tá táirge agat atá Déanta i Maigh Eo, ní mór teagmháil a dhéanamh linn chun na féidearthachtaí a phlé.

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SMEs and local enterprise in Co.Mayo who use the Irish language in the branding and naming of their products. If you have a product which is Made in Mayo, why not get in touch with us to discuss the countless possibilities.

Foghlaim Níos Mó Learn More 

Oscail an Doras

Oscail an Doras

Scéim shamhlaíoch í Oscail an Doras a thugann deis duit do chuid Gaeilge a úsáid go laethúil i gCaisleán an Bharraigh nó i gClár Chlainne Mhuiris. Siúil isteach agus labhair Gaeilge ar do shuaimhneas sna siopaí agus ionaid atá páirteach sa scéim. Tá Oscail an Doras á reáchtáil ag Gnó Mhaigh Eo i gcomhar le Conradh na Gaeilge le tacaíocht ó The Connaught Telegraph.

Oscail an Doras is an imaginative initiative that gives you the opportunity to use your Irish on a daily basis in Castlebar or in Claremorris. Why not go in and speak Irish at your ease in the shops and centres taking part in the scheme. Oscail an Doras is a project of Gnó Mhaigh Eo in association with Conradh na Gaeilge supported by The Connaught Telegraph.

Foghlaim Níos Mó Learn More 

Maoiniú

Funding

Cuireann Gnó Mhaigh Eo fáilte roimh fhiosrúcháin ón lucht gnó agus ó eagraíochtaí a bhfuil suim acu leas a bhaint as an nGaeilge agus iad i mbun gnó. Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil don lucht gnó a bhfuil suim acu in ábhar gnó dhátheangach a úsáid. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn chun eolas breise a fháil maidir leis an scéim tacaíochta gnó.

Gnó Mhaigh Eo welcomes enquiries from businesses and organisations with an interest in using Irish to their business advantage.This scheme supports businesses who are interested in using bilingual business materials. Do not hesitate to get in touch with us and find out more about the Business Support Scheme.

Foghlaim Níos Mó Learn More  

Icon Download file here (260.0 KB)

LOGO - Apply now.jpg


 

GRADAIM GHNÓ | BUSINESS AWARDS

Tugann na gradaim seo aitheantas do fhiontair i Maigh Eo a bhfuil an Ghaeilge in úsáid acu ar bhonn rialta. 

These awards recognise businesses in Mayo who use the Irish language on an ongoing basis.

Seo iad catagóirí na ngradam | These are the award categories:

  • Comharthaíocht | Signage
  • Seirbhís Ghnó | Irish Language Service
  • Ábhair Ghnó | Business Materials
  • Brandáil | Branding
Tuilleadh Eolais More Information

DÉANTA I MAIGH EO

Is tionscnamh brandála agus cur chun cinn é Déanta i Maigh Eo atá forbartha ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide i gContae Mhaigh Eo a bhaineann úsáid as an nGaeilge ar na táirgí nó ina gcuid brandála.

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SMEs and local enterprises in Co. Mayo who use the Irish Language in the branding and naming of their products.


Tuilleadh Eolais More Information
Déanta i ME.jpg

OSCAIL AN DORAS

Scéim shamhlaíoch í Oscail an Doras a thugann deis duit do chuid Gaeilge a úsáid go laethúil.

Oscail an Doras is an imaginative new initiative that gives you the opportunity to use your Irish on a daily basis. 

 
Oscail an Doras - Íomhá 2.jpg

OPERATION GAEILGE

 

Tionscadal úrnua i gcomhar le clár Tommy Marren ar raidió Mid West, inar ghlac aon duine dhéag leis an dúshlán feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

A new initiative in association with the Tommy Marren show on Mid West Radio, in which 11 individuals from around the county took on the challenge of improving their Gaeilge.


Déan Teagmháil Get In Touch
Operation Gaeilge.jpg

GAEILGE GAN EAGLA | IRISH WITHOUT FEAR

Déanann muid chuile iarracht deis a thabhairt do dhaoine Gaeilge a fhoghlaim ar bhonn spraíúil agus nádúrtha. Tá roinnt ceachtanna curtha le chéile againn agus is féidir le daoine iad a íoslódáil agus úsáid a bhaint astu. Bíonn alt nua ar fáil in The Connaught Telegraph gach seachtain chomh maith. 

We do our best to give people an opportunity to learn Irish in an enjoyable and natural way. We have put together a number of lessons that can be downloaded and used at your leisure. We also have a weekly lesson in conjunction with The Connaught Telegraph.


Tuilleadh Eolais More Information
General Lógó.jpg

TIONSCADAIL | PROJECTS